1.Thông tin khách hàng.
Để tham gia trò chơi quý khách hàng cần đăng ký tên tài khoản gồm user và password và được nhận đạng thông qua số điện thoại hiện đang sử dụng của quý khách.
Chúng tôi chỉ được phép sử dụng thông tin của quý khách hàng nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ của chung tôi và liên lạc với bạn khi cần thiết.
2.Chia sẻ thông tin. 
Cam kết không sử dụng thông tin khách hàng để quảng cáo hoặc kinh doanh dưới bất kì hình thức nào.
  • Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ.
  • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý.
  • Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng.
Chúng tôi cam kết không bao giờ chia sẽ dẫn đến tình trạng để lộ thông tin cá nhân của của khách hàng vì mục đích thương mại.

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Top