Các bạn tìm hiểu thêm về google tag manager tại link dưới Google Tag Manager (GTM): https://developers.google.com/tag-manager/?hl=vi
Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các một thao tác sử dụng GTM cơ bản nhất đó là nhúng thẻ Remarketing cùa Google Adwords (ADW) vào Website.
Bước 1: Trong tài khoản ADW tìm mã Remarketing do google cung cấp
Hãy copy thông tin trong biến : google_conversion_id và lưu lại. Chúng ta sẽ cần đến nó.
Bước 2: Trong GTM tạo một biến mới
Hãy nhập google_conversion_id của bạn vào
Vì có thể xài nhiều lần và cũng tiện cho việc sao lưu, sao chép qua tài khoản GTM khác các bạn nên tạo một số biến như Google Analytics, Biến google_conversion_id của ADW vv…
Bước 3: Trong GTM tạo một thẻ mới dạng tiếp thị lại google adwords như sau

Xuất bản những thay đổi và xem kết quả.

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Top