Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhúng mã pixel của facebook vào website thông qua gtm. Việc này vốn có thể làm trực tiếp trên website nhưng đã có Google Tag Manager (GTM) thì chúng ta có thể tận dụng cho dễ quản lý.

Bài viết khá đơn giản ai cũng có thể làm được.

Chuẩn bị: 1 website đã triển khai mã GTM thành công, 1 tài khoản quảng cáo của facebook
Bước 1: Trong tài khoản quảng cáo chúng ta tìm mã pixel của mình.
Chúng ta sao chép mã trên
Bước 2: Trong GTM tạo một thẻ html tùy chỉnh với nội dung là đoạn mã trên và các cài đặt khác như sau


Xuất bản những thay đổi và xem thành quá
Có thể kiểm tra nhanh các thẻ pixel facebook trên website bằng plugin sau: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/pixel-helper
Các bạn tự tìm hiểu nó nhé. Thân!

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Top