Tại sao chúng ta cần liên kết google adwords (ADW) và google analytics (GA) lại?
      1. Để chia sẻ giữ liệu qua lại giữa 2 hệ thống vd như coi tỉ lệ thoát của từ khóa.
      2. Để có thể nhập mục tiêu, danh sách tiếp thị lại của google analytics vào google adwords và sử dụng…
Hướng dẫn chi tiết.
Bước 1: dùng một email có quyền quản trị cả 2 tài khoản google adwords và google analytics để đăng nhập vào cả 2 tài khoản này.
Bước 2: Trong Ga bạn vào icon cài đặt trong muc thuộc tính bạn sẽ thấy mục liên kết sản phẩm / Liên kết google adwords.
Bước 3: Thêm liên kết mới.
Trên hình là mình đang dùng email có quyền truy cập vào tài khoản mcc của adwords. Bạn có thể thấy chúng ta có thể liên kết trực tiếp tới mcc hoặc từng tài khoản tùy theo ý thích.
Nhấn tiếp tục
Đặt tên nhóm liên kết cho dễ nhớ, bật liên kết tới chế độ xem và lưu lại

Bước 4: trong tài khoản adwords bạn vào cài đặt / liên kết tài khoản
Chọn Google Analytics
Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các liên kết tới google analytics. chọn edit liên kết tới tài khoản google analytics chúng ta làm ở bước 1. để có thể làm tiếp bước 5
Bước 5: Nhập chỉ số của google analytics vào google adwords
Kết thúc: Như vậy là bạn đã liên kết và chia sẻ số liệu giữa 2 tài khoản này với nhau rồi. tiếp đó bạn đã có thể tạo danh sách tiếp thị lại. nhập mục tiêu của google analytics vào google adwords.

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Top