Google Optimize (GO) là một công cụ (có miễn phí) của google nhầm hỗ trợ chúng ta a/b test trang đích. Nó sử dụng dữ liệu chuyển đổi mục tiêu trong Google Analytics (GA) làm dữ liệu giúp chúng ta đánh giá được hiệu suất của các phiên bản khác nhau. Với báo cáo khá trực quan và thông minh. Cách cài đặt đơn giản và được google hỗ trợ tân răng. Đây là 1 công cụ hỗ trợ rất mạnh mà ai cũng nên xài.
Yêu cầu: Website đã triển khai mã GTM, Tài khoản GTM đã triển khai mã google analytics. Tài khoản Google Optimize (GO)
Cài đặt chi tiết.
B1: Tạo tài khoản GO và vùng chứa GO nếu chưa có link: https://optimize.google.com/optimize/home/

B2: Lưu thông tin vùng chứa GO mới tạo lại

Chúng ta lưu mã này lại và sẽ sử dụng sau.
B3: Trong GTM tạo một thẻ mới dạng Google Optimize

Điền thông tin theo mẫu: sử dụng id vùng chứa Google Optimize đã tạo ở bước 2. và id theo dõi của google Analytics (xem trong tài khoản google analytics)
B4:   Xuất bản và hoàn thành
Tiếp theo sẽ có bài hướng dẫn sử dụng và các loại a/b test hay dùng.

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Top