Trong bài này sẽ trình bày phương pháp tracking căn bản nhất thông qua Google Tag Manager (GTM), Google Analytics (GA), Facebook (FB). Ngoài ra các bạn có thể đẩy số liệu về bất cứ hệ thống nào các bạn thích nếu nó hỗ trợ. Kỹ thuật hỗ trợ là chức năng lắng nghe sự kiện nhấp chuột của GTM.
Chuẩn bị: Tài khoản GTM (đã triển khai mã GA và Pixel Facebook) và Website đã được triển khai mã GTM thành công. Các chức năng liên quan đến nút gọi, số điện thoại đều phải để dưới dạng liên kết <a href=”tel:sdt”>sdt</a>
Cài đặt chi tiết.
Bước 1: Trong tài khoản GTM mở chức năng theo dõi sự kiện nhấp chuột
Biến >  Định Cấu Hình > mở hết chức năng ra


Bước 2: Tạo trình kích hoạt bắt sự kiện nhấp chuột vào nút call
Giải thích:
Các số điện thoại trên website sẽ có chứa liên kết dạng <a href=”tel:sdt”>Gọi Ngay</a> do đó với điều kiện trên ta sẽ bắt được các nhấp chuột đến những vùng có chứa liên kết ở dạng cấu trúc này. Nếu website của bạn chưa làm như vậy thì mau chóng thay đổi để việc tracking tiện hơn.
Ngoài ra ban có thể tùy biến theo dõi riêng từng số điện thoại bằng cách thay “tel:” bằng chính số điện thoại bạn muốn theo dõi.
Thói quen của mình là đặt tên trình kích hoạt và thẻ giống nhau và theo đúng chức năng mình cần từ nó.
Bước 3: Tạo thẻ mới dạng ga như sau
Giải thích:
Thẻ này sẽ gửi một sự kiện tới Ga khi bắt được sự kiện nhấp chuột vào sdt (call) mà ta đã tạo trình kích hoạt sẵn.
Danh mục và tác vụ: là 2 thông tin chúng ta sẽ xử dụng để tạo mục tiêu trên GA
Nhãn: Là một thông tin thêm về sự kiện dành cho bạn nào muốn nhìn sâu hơn. Có rất nhiều thứ có thể gửi kèm theo khác như: {{Page Path}} và rất nhiều thứ thú vị khác.
Truy cập không tương tác: chọn như vậy để tránh ảnh hưởng tới số liệu Br và time on site. Các bạn google để rõ hơn.
Trình kích hoạt: là điều kiện để thẻ có thể hoạt động. Mà ở đây là khi có sự kiện nhấp chuột vào nút call
Bước 4:  Tạo thẻ html tùy chỉnh gửi event về pixel facebook
Code:
1
2
3
<script>
fbq('track', 'Lead');
</script>

Giải thích: thẻ này sẽ gửi một sự kiện về pixel facebook mà ta đã cài sẵn với tên lead, bạn có thể thay đổi sang một sự kiện tùy chỉnh khác nếu muốn. google để hiểu rõ hơn về cách theo dõi sự kiện qua pixel trên facebook.
Bước 5:  Xuất bản những thay đổi 
Kết thúc:    Như vậy bạn đã theo dõi được sự kiện nhấp chuột vào nút call và hoàn thành bài quảng cáo căn bản đầu tiên. Bạn có thể tạo mục tiêu trên GA, nhập vào adwords, tạo tệp đối tượng trên fb để có thể quảng cáo. Thân!


Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Top