Sau khi cài đặt các mã google tag manager, google analytics, google adwords, tracking trong google tag manager, cài đặt mục tiêu trong google analytics, kết nối tài khoản google adwords với analytics thì bạn sẽ cần làm tới bước này.

Đây là 1 chức năng quan trọng của google analytics. Trừ một vài thị trường đặc biệt còn lại ai cũng nên dùng nó. hiệu suất của bạn có thể tăng lên đáng kể. Bỏ qua nó rất là đáng tiếc. tài liệu trên google nhiều quá nên mình không copy nó về nữa.

Bạn cần đọc lý thuyết về danh sách tiếp thị lại của google trước khi bắt đầu thực hành.

https://support.google.com/adwords/answer/2472738?hl=vi

Giới thiệu về danh sách tiếp thị lại

Danh sách tiếp thị lại là tập hợp khách truy cập trang web hoặc người dùng ứng dụng được thu thập bằng các đoạn mã đã thêm vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Khi tạo một danh sách, bạn đặt các quy tắc cho biết khi nào khách truy cập hoặc người dùng sẽ được thêm vào danh sách. Bạn cũng xác định thời hạn thành viên, là khoảng thời gian bạn muốn duy trì khách truy cập hoặc người dùng trong danh sách. Sau khi tạo danh sách tiếp thị lại, bạn sẽ cần thêm chúng vào cài đặt nhắm mục tiêu của nhóm quảng cáo trong chiến dịch để bạn có thể hiển thị quảng cáo cho những khách truy cập hoặc người dùng trong danh sách của mình.

Kể từ tháng 10 năm 2017, những nhà quảng cáo thiết lập thẻ AdWords cho tiếp thị lại trong trải nghiệm AdWords mới sẽ thấy thẻ AdWords mới gồm có một thẻ trang web toàn cầu và một đoạn mã sự kiện tùy chọn. Nếu bạn đã cài đặt thẻ AdWords trước đó trên trang web bằng cách sử dụng JavaScript thì thẻ này sẽ vẫn hoạt động; tuy nhiên, bạn nên sử dụng thẻ AdWords mới. Tìm hiểu về Thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại AdWords.
Bài viết này có thông tin sẽ giúp bạn hiểu cách danh sách tiếp thị lại hoạt động.

Trước khi bắt đầu
Nếu chưa hiểu rõ về tiếp thị lại thì trước tiên bạn nên đọc Cách hoạt động của tiếp thị lại.

Nhà quảng cáo không được sử dụng danh mục nhạy cảm để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà quảng cáo. Đọc Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa để tìm hiểu thêm.
Giới thiệu về khách truy cập trang web
Khách truy cập được thêm vào danh sách tiếp thị lại chỉ vài giây sau khi truy cập vào một trang có thẻ trang web toàn cầu hoặc có cả thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại. Mỗi khi ai đó truy cập vào một trang có chứa đoạn mã sự kiện trên trang web của bạn, dấu thời gian của khách truy cập này sẽ được cập nhật để người đó vẫn còn tiếp tục trên danh sách trong khoảng thời gian được xác định theo thời hạn thành viên.

Nếu mọi người truy cập vào nhiều trang có chứa đoạn mã sự kiện tiếp thị lại trên trang web của bạn thì họ có thể được thêm vào nhiều danh sách tiếp thị lại. Khi điều này xảy ra, tất cả quảng cáo có trong chiến dịch tiếp thị lại cho các danh sách đó sẽ đủ điều kiện phân phát. Khi đó, quảng cáo có xếp hạng quảng cáo cao nhất sẽ cạnh tranh vị trí trong phiên đấu giá.

Khách truy cập hoặc người dùng
Khi bạn mới tạo một danh sách, danh sách này sẽ không có bất kỳ khách truy cập hay người dùng nào. Khi mọi người truy cập vào trang web hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, họ sẽ được thêm vào các danh sách dựa trên các quy tắc bạn đã thiết lập. Bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn đã gắn thẻ trang web hoặc bật tiếp thị lại trên ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình để khách truy cập hoặc người dùng có thể được thêm vào danh sách của bạn.

Quy tắc
Quy tắc là những điều kiện mà một khách truy cập hoặc người dùng cần phải đáp ứng để được thêm vào danh sách tiếp thị lại. Bạn có thể sử dụng quy tắc để tạo danh sách tiếp thị lại ngoài các danh sách mặc định mà AdWords tạo giúp bạn.

Ví dụ:
Một hãng hàng không muốn hiển thị quảng cáo về chương trình khuyến mại vé máy bay cho những người đã truy cập vào một trang sản phẩm trên trang web của họ trong tháng trước. Họ sẽ tạo một danh sách "Chương trình khuyến mại vé máy bay" với thời hạn thành viên là 30 ngày và một quy tắc để thu thập tất cả khách truy cập của một trang web có URL kết thúc bằng "flight-deals.html." Khi mọi người truy cập vào trang chương trình khuyến mại vé máy bay này, họ sẽ được thêm vào danh sách "Chương trình khuyến mại vé máy bay" mà hãng hàng không có thể nhắm mục tiêu bằng chiến dịch quảng cáo về chương trình khuyến mại vé máy bay.

Để được hướng dẫn chi tiết về quy tắc, hãy xem Sử dụng quy tắc dành cho danh sách tiếp thị lại trang web.

Kích thước danh sách
Danh sách tiếp thị lại nhắm mục tiêu Mạng hiển thị của Google cần phải có tối thiểu 100 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua để quảng cáo của bạn hiển thị; danh sách tiếp thị lại nhắm mục tiêu Google tìm kiếm cần phải có tối thiểu 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động. Dựa vào số lượng khách truy cập có thể đạt được trên mỗi mạng, kích thước danh sách có thể khác nhau.

Trạng thái danh sách
Khi tạo danh sách tiếp thị lại, bạn sẽ có thể quyết định xem danh sách đó là "Đóng" hay "Mở". Bạn có thể thay đổi trạng thái này bất cứ lúc nào — các trạng thái này không ảnh hưởng đến đoạn mã sự kiện của bạn hoặc cài đặt danh sách. Tuy nhiên, nếu bạn đặt danh sách thành "Đóng" và thời hạn thành viên quá ngắn, danh sách có thể quá nhỏ để sử dụng cho nhắm mục tiêu. 

Đóng: Điều này có nghĩa là danh sách của bạn sẽ không tiếp tục phát triển và thêm các người dùng hoặc khách truy cập khác. Đoạn mã sự kiện của bạn sẽ vẫn hoạt động nhưng AdWords sẽ không thêm những người đó vào danh sách của bạn. Nhắm mục tiêu của bạn sẽ vẫn hoạt động — tuy nhiên, đối tượng bạn đang nhắm mục tiêu sẽ không tăng về mặt quy mô. 
Mở: Trạng thái này có nghĩa là danh sách của bạn đang gia tăng. AdWords sẽ tiếp tục thêm các khách truy cập hoặc người dùng khác vào danh sách của bạn. Lưu ý rằng nếu bạn không sử dụng danh sách để nhắm mục tiêu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo trong 540 ngày, AdWords sẽ tự động đóng danh sách đó. Tuy nhiên, bạn có thể mở lại danh sách bất cứ lúc nào và danh sách sẽ bắt đầu thêm lại người dùng. 
Thời hạn thành viên
Bạn có thể đặt thời hạn thành viên, là khoảng thời gian bạn muốn duy trì khách truy cập hoặc người dùng trong danh sách của mình. Khách truy cập hoặc người dùng sẽ bị xóa khỏi danh sách của bạn khi hết thời hạn thành viên của họ, trừ khi họ sử dụng lại trang web hoặc ứng dụng của bạn (trong trường hợp này, thời hạn thành viên được đặt lại theo khoảng thời gian bạn đã đặt).
Mạng               Thời hạn mặc định   Thời hạn tối đa
Mạng hiển thị             30 ngày          540 ngày
Google tìm kiếm     30 ngày          540 ngày
Nếu bạn đặt thời hạn dài hơn thời hạn tối đa, khách truy cập hoặc người dùng sẽ bị xóa khỏi danh sách tiếp thị lại khi hết thời hạn tối đa.
Nếu bạn thay đổi thời hạn thành viên của danh sách, kích thước danh sách mà bạn thấy trong tài khoản AdWords có thể tạm thời không chính xác.
Nếu bạn thay đổi thời hạn thành viên sau khi danh sách đã tích lũy một số khách truy cập hoặc người dùng, thời hạn mới sẽ được áp dụng cho tất cả khách truy cập hoặc người dùng hiện có và trong tương lai trên danh sách. Trong trường hợp bạn gia hạn, tư cách thành viên hiện tại (đến thời gian tối đa được mô tả ở trên) sẽ được kích hoạt và được tính vào kích thước danh sách người dùng.
Bạn nên chọn thời hạn có liên quan đến thời gian bạn dự kiến quảng cáo của mình thích hợp cho khách truy cập. Nói chung, thời hạn thành viên sẽ tương tự như thời lượng của chu kỳ bán hàng của bạn.

Danh sách không hoạt động
Nếu danh sách tiếp thị lại của bạn không được dùng để nhắm mục tiêu trong 540 ngày, thì danh sách sẽ tự động được đặt thành trạng thái "Đóng". Những danh sách này sẽ không thêm những khách truy cập hoặc người dùng khác, tuy nhiên, danh sách sẽ vẫn hiển thị trong bảng Đối tượng. Bạn có thể mở lại danh sách bất cứ lúc nào và mọi người sẽ được thêm lại vào danh sách.

Ví dụ:
Nếu bán vé xem phim, bạn có thể đặt thời hạn thành viên là một vài ngày. Tuy nhiên, nếu bán ô tô, bạn có thể chọn thời hạn là một vài tháng vì việc quyết định mua ô tô thường mất nhiều thời gian hơn.

Tương tự, nếu bạn bán quà tặng Ngày lễ tình nhân, bạn có thể chọn thời hạn thành viên là một năm cộng với một vài ngày để bạn có thể tiếp cận với khách hàng trên danh sách của mình khi Ngày lễ tình nhân đến vào năm tiếp theo.

LƯU Ý: tại sao chúng ta lại dùng danh sách của google analytics mà không dùng danh sách của google adwords : Bởi vì chỉ có trong google analytics bạn mới tạo được danh sách đối tượng với điều kiện chi tiết theo hành vi, tương tác của người dùng. Chức năng này của google adwords khá tệ hại.

Bước 1 Chuẩn bị: 1 tài khoản google analytics, một website đã triển khai mã google analytics thành công. liên kết tài khoản google analytics với google adwords.

Bước 2:  Đọc tài liệu này và tự làm bạn nhé.

https://support.google.com/analytics/answer/2611404?hl=vi

Tạo và chỉnh sửa đối tượng

Bạn có thể sử dụng đối tượng được định cấu hình trước mà nhóm Analytics đã phát triển để bao gồm nhiều trường hợp sử dụng, bạn có thể tạo đối tượng mới từ đầu và bạn có thể nhập bất kỳ phân đoạn hiện có nào để sử dụng làm cơ sở cho đối tượng mới. Khi bạn đã phát triển một đối tượng, đối tượng đó sẽ trở nên có sẵn trong các tài khoản bạn chọn và bạn có thể đưa nó vào hoạt động ngay dưới dạng một phần của chiến dịch hoặc thử nghiệm.

Tạo đối tượng
Bạn cần có quyền Chỉnh sửa đối với thuộc tính bạn muốn tạo đối tượng.
Mỗi thuộc tính có giới hạn là 2.000 đối tượng.

Bạn có thể xuất bản đối tượng đến 1 điểm đến duy nhất của mỗi loại (ví dụ: AdWords hoặc DBM và Tối ưu hóa và Analytics).

Bạn có thể xuất bản tối đa 20 đối tượng lên Analytics.

Nếu bạn đặt một đối tượng dựa trên thứ nguyên Ngày của phiên thì bạn cần xuất bản đối tượng ít nhất 5 ngày trước ngày của phiên bạn muốn thu thập. Mặc dù Analytics chèn lấp đối tượng Tìm kiếm và Hiển thị bằng tối đa 30 ngày dữ liệu nhưng dữ liệu đó không chèn lấp dựa vào Ngày của phiên.

Để tạo đối tượng:
  • Đăng nhập vào Google Analytics.
  • Nhấp vào Quản trị và điều hướng đến thuộc tính mà bạn muốn tạo đối tượng.
  • Trong cột Thuộc tính, hãy nhấp vào Định nghĩa đối tượng > Đối tượng.
  • Nhấp vào + Đối tượng mới.
Theo mặc định, đối tượng mới của bạn dựa trên dữ liệu từ chế độ xem báo cáo hiện tại. Bất kỳ người dùng nào được lọc khỏi chế độ xem bạn sử dụng cũng sẽ được lọc khỏi đối tượng.

Để thay đổi chế độ xem, nhấp vào Chỉnh sửa, chọn chế độ xem mới, rồi nhấp vào Bước tiếp theo.
Xác định đối tượng của bạn. Bạn có thể:
  • Chọn từ các định nghĩa đối tượng được định cấu hình trước:
  • Danh sách thông minh: Để Google quản lý đối tượng cho bạn.
  • Tất cả người dùng: Tất cả người dùng đến trang web hoặc ứng dụng của bạn đã có cookie quảng cáo hoặc ID quảng cáo trên thiết bị di động cần thiết.
  • Người dùng mới: Bất kỳ người dùng nào mới chỉ thực hiện một phiên trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.
  • Người dùng cũ: Bất kỳ người dùng nào đã thực hiện nhiều hơn 1 phiên trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.
  • Người dùng đã truy cập vào một phần cụ thể trên trang web/ứng dụng của tôi: Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa và nhập URL của trang hoặc thư mục trên trang web hoặc màn hình trong ứng dụng của bạn. Tùy chọn này sử dụng loại đối sánh chứa và so khớp bất kỳ URL nào có chứa chuỗi mà bạn nhập tại đây.
Nếu có hơn 1.000 URL trang/màn hình cho trang web/ứng dụng của bạn, thì Analytics sẽ hiển thị các kết quả khớp khi bạn nhập văn bản chỉ khi các kết quả khớp được tìm thấy trong 1.000 URL đầu tiên. Nếu không có kết quả khớp nào trong 1.000 URL đầu tiên, thì Analytics không hiển thị gì cả. Trong trường hợp này, bạn có thể sao chép và dán URL từ trình duyệt hoặc từ một số nguồn URL khác như bảng tính.
Người dùng đã hoàn thành chuyển đổi mục tiêu: Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa và chọn mục tiêu từ menu. Tùy chọn này yêu cầu bạn phải định cấu hình trước Mục tiêu Analytics.
Người dùng đã hoàn thành giao dịch: Điều này đã được định cấu hình để bao gồm bất kỳ người dùng nào có từ 1 giao dịch trở lên.
Tạo định nghĩa đối tượng mới. Đọc Tạo định nghĩa đối tượng mới bên dưới.
Nhập phân đoạn. Hãy đọc mục Nhập phân đoạn bên dưới.

Bất kể bạn chọn phương pháp nào để tạo đối tượng, bạn đều có thể xem ước tính quy mô đối tượng trong Người dùng trong 7 ngày qua. Giá trị này được xác định bởi số lượng người dùng đã đáp ứng các điều kiện của bạn trong khoảng thời gian đó. Đây chỉ là ước tính về số lượng người dùng trong tương lai sẽ đáp ứng các tiêu chí của bạn dựa trên lưu lượng truy cập của 7 ngày trước đó.

Trong hầu hết các trường hợp, số người dùng trên danh sách tiếp thị lại AdWords sẽ thấp hơn tổng số người dùng cho trang web hoặc ứng dụng của bạn vì nhiều người dùng chưa có cookie quảng cáo hoặc ID quảng cáo trên thiết bị di động cần thiết. Ví dụ: so sánh quy mô của danh sách tiếp thị lại Tất cả người dùng với chỉ số Người dùng của Analytics trong báo cáo Tổng quan về đối tượng để xem sự khác biệt.

Bạn cũng có thể nhận thấy sự khác biệt về quy mô giữa danh sách tiếp thị lại AdWords được sử dụng cho Hiển thị và danh sách được sử dụng cho Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (RLSA) ngay cả khi các danh sách này dựa trên cùng một đối tượng. Danh sách hiển thị có thể tích lũy nhiều người dùng hơn vì Danh sách hiển thị có thể bao gồm người dùng trong thứ nguyên Độ tuổi, Giới tính và Sở thích trong khi danh sách RLSA không thể bao gồm được.
Vì lý do bảo mật, nếu bạn thêm người dùng vào danh sách dựa trên dữ liệu được gửi đến Analytics qua Measurement Protocol (Analytics chuẩn và 360) hoặc Nhập dữ liệu tại thời điểm truy vấn (Analytics 360) thì Analytics sẽ có thời hạn 30 ngày để thêm người dùng vào danh sách Tìm kiếm và Hiển thị (tìm hiểu thêm).
Lưu ý rằng trừ khi bạn đã định cấu hình theo cách thủ công để lấy mẫu thông qua sampleRate (analytics.js) hoặc setSampleRate (ga.js) (buộc lấy mẫu trước khi dữ liệu được gửi đến Analytics), thì việc lấy mẫu trong Analytics không ảnh hưởng đến số lượng người dùng đủ điều kiện cho đối tượng của bạn. Việc lấy mẫu trong Analytics có thể ảnh hưởng đến ước tính quy mô đối tượng, nhưng không ảnh hưởng đến chính đối tượng đó.
Nhập tên cho đối tượng của bạn, rồi nhấp vào Bước tiếp theo.
Trong Đích đến đối tượng, sử dụng menu + Thêm đích đến để chọn tài khoản bạn muốn sử dụng đối tượng. Đích đến bao gồm quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm và quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google (như Hiển thị AdWords, RLSA AdWords, Trình quản lý giá thầu DoubleClick và DoubleClick for Publishers) và các dịch vụ như Google Tối ưu hóa, trong đó bạn sử dụng đối tượng cho thử nghiệm hoặc cá nhân hóa và Analytics. Nếu bạn có tài khoản Trung tâm khách hàng (MCC) của AdWords, tài khoản đó cũng được bao gồm như là một phần của tính đủ điều kiện của AdWords.

Nếu đối tượng của bạn bao gồm thứ nguyên Độ tuổi, Giới tính hoặc bất kỳ thứ nguyên Sở thích nào, thì bạn chỉ có thể xuất bản đối tượng đó vào AdWords (Hiển thị) và Analyitcs.

Nếu đối tượng của bạn bao gồm các trình tự, bạn không thể xuất bản đối tượng đó vào Analytics.
Nhấp vào OK, rồi nhấp vào Xuất bản.
Khi bạn tạo đối tượng mới, Analytics sẽ điền tối đa 30 ngày dữ liệu vào danh sách để bạn có thể sử dụng danh sách trong 24-48 giờ. Nếu bạn có sẵn ít hơn 30 ngày dữ liệu, thì Analytics sẽ sử dụng dữ liệu bạn có.

Tạo định nghĩa đối tượng mới
Nếu bạn không muốn sử dụng đối tượng được đề nghị, hãy nhấp vào Tạo mới để tạo đối tượng mới dựa trên phân đoạn bạn xác định. Hãy xem bài viết Ví dụ về đối tượng tiếp thị lại.
Khi bạn hoàn tất định cấu hình đối tượng, hãy nhấp vào Áp dụng.
Nếu định nghĩa đối tượng của bạn có điều kiện Loại trừ, một hộp kiểm bổ sung sẽ xuất hiện và bạn có tùy chọn xóa vĩnh viễn hoặc tạm thời người dùng khỏi đối tượng đó. Tìm hiểu thêm

Nhập phân đoạn
Bạn có thể nhập phân đoạn để sử dụng làm cơ sở cho đối tượng của mình. Khi bạn xác định đối tượng, hãy nhấp vào Nhập phân đoạn, sau đó chọn từ các phân đoạn có sẵn trong thuộc tính hiện tại.

Chỉnh sửa đối tượng
Đăng nhập vào Google Analytics.
Nhấp vào Quản trị rồi điều hướng đến thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa đối tượng.
Trong cột THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Định nghĩa đối tượng > Đối tượng.
Trong danh sách các đối tượng hiện có, hãy nhấp vào tên của đối tượng bạn muốn chỉnh sửa.

Nhấp vào Chỉnh sửa cho Nguồn đối tượng, Định nghĩa đối tượng hoặc Đích đến đối tượng.

Khi chỉnh sửa đích đến, bạn có thể đóng một đối tượng cho đích đến riêng lẻ để đối tượng đó không còn tích lũy người dùng trong những ngữ cảnh đó. Sau đó, bạn có thể mở lại đối tượng cho đích đến bằng cách chỉnh sửa lại đối tượng.
Khi bạn chỉnh sửa định nghĩa đối tượng hiện có, người dùng mới sẽ được thêm vào đối tượng dựa trên định nghĩa mới. Người dùng hiện tại đã được thêm dựa trên định nghĩa trước đó vẫn còn trong đối tượng cho đến khi thời hạn thành viên của họ hết hạn.

Đóng/xóa/mở lại đối tượng
Khi bạn đóng đối tượng, đối tượng đó không còn tích lũy được người dùng nữa.

Khi bạn xóa đối tượng, đối tượng đó sẽ bị xóa khỏi tất cả các đích đến.

Bạn có thể đóng một đối tượng cho đích đến riêng lẻ khi bạn chỉnh sửa đối tượng.

Để đóng một đối tượng cho tất cả các đích đến cùng một lúc:

Mở đối tượng sẽ chỉnh sửa, rồi nhấp vào Đóng đối tượng ở phía dưới bên phải.
Để xóa đối tượng:

Đóng đối tượng cho tất cả các đích đến, rồi nhấp vào Xóa đối tượng ở phía dưới bên phải.
Để mở lại đối tượng bạn đã đóng cho tất cả các đích đến:

Mở đối tượng sẽ chỉnh sửa, rồi mở đối tượng đó cho các đích đến riêng lẻ.

Quan trọng: khi tạo danh sách google analytics sẽ yêu cầu bạn chỉ định tài khoản google adwords đích sở hữu danh sách này. Bạn có thể chọn tài khoản mcc hay tài khoản con thì tùy. Nhưng lưu ý là cài đặt này không đổi được. Và nếu bạn xóa liên kết giữa 2 tài khoản google adwords và google analytics thì bạn sẽ mất luôn các tệp đã tạo thông qua liên kết này.

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Top